W tym tygodniu odwiedzili nas ks. David z Zambii i ks. Chege z Kenii. Salezjanie uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie Salezjańskich Dzieł Socjalnych w Turynie. Przyjechali do naszego Ośrodka, aby lepiej nas poznać i wzmocnić naszą współpracę w zakresie Adopcji na Odległość, projektów oraz wolontariatu.

Ks. Chege Erastus, pracuje w Nairobi na placówce Bosco Boys Langata. Salezjanie prowadzą tam dom dla chłopców ulicy. Obecnie opiekują się 50 chłopcami. Zapewniają im wyżywienie, schronienie, edukację. Uczą ich podstawowych zasad życiowych, pracy, dbania o higienę. Gdy chłopcy nabiorą do nich zaufania i wyjawią swoje prawdziwe informacje o sobie i rodzinie, odnajdują ich domy i próbują przywrócić do życia w rodzinie.

Ks. David Njolo kilka ostatnich lat pracował w Makululu w Zambii, a od kilku miesięcy jest dyrektorem placówki misyjnej w Chingoli. Salezjanie prowadzą tam dzienne centrum młodzieżowe, technikum i szkołę średnią. Oprócz tych działań wspólnota jest również domem dla młodych ludzi, którzy chcą zostać salezjanami. W technikum salezjanie oferują kursy takie jak stolarstwo, elektryka, rolnictwo ogólne, mechanika samochodowa. Ponadto poprzez program Adopcji na odległość wspierają wiele zagrożonych i zmarginalizowanych młodych osób w zdobywaniu wykształcenia, począwszy od edukacji podstawowej aż do zdobycia zawodu.