Dnia 26 lipca 2022 roku do Polski na wakacje przyjechali – ks. Andrzej Reut i ks. Jerzy Szurgot.

Ksiądz Andrzej Reut pracuje w Zambii od 1998 roku. Obecnie znajduje się w Lusace, gdzie jest dyrektorem placówki misyjnej w Bauleni. Misjonarz w swojej pracy troszczy się o młodzież. Był duszpasterzem młodzieży w diecezji w Lusace, organizował Faith Camps – spotkania młodzieży, rekolekcje dla młodych ludzi oraz warsztaty dotyczące Life Matters – wspierające nastolatków w ich życiu codziennym, poruszające m.in. tematy szkoły i relacji. Angażuje się też w Don Bosco Youth Network Zambia. Pomaga w parafii.

Ksiądz Jerzy Szurgot od 2007 roku pracuje w Rundu w Namibii (z małymi przerwami pracy w Zambii). Na misjach w Afryce spędził już 37 lat. W Rundu, drugim największym mieście kraju, salezjanie prowadzą Centrum Młodzieżowe, które skupia głównie dzieci i młodzież. Jest też przedszkole i szkoła podstawowa dla dzieci z klas od 0 do 4. Obecnie szkoła podstawowa jest rozbudowywana, tak aby mogły uczyć się dzieci do klasy 7. Codziennie po zajęciach lekcyjnych funkcjonuje oratorium. Ksiądz Jerzy pracuje w parafii, angażuje się w sprawy młodzieży, pomaga przy projektach misyjnych.

Misjonarzom życzymy dobrego wypoczynku, wielu sił i energii do pracy oraz opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych.