58530 zł
cel 56000 zł

253
wspierających

Budowa kaplicy w wiosce Mossyara

Salezjanie w Czadzie prowadzą działalność duszpasterską i społeczną.  Misjonarze dojeżdżają do wiernych w wielu wspólnotach i centrach oddalonych od placówki misyjnej i parafii. Takim miejscem jest wioska Mossyara należąca do parafii  św. Józefa w ubogiej dzielnicy Kassaï położonej na peryferiach Sarh. Salezjanie dotychczas odprawiali tam Msze Święte w prowizorycznej kaplicy pokrytej strzechą jednak i ta uległa zniszczeniu. Wspólnie z nami możesz pomóc w odbudowie kaplicy. Wspieraj z nami Projekt 707!

 Misjonarze salezjańscy są obecni w Czadzie od prawie 25 lat. Misja salezjanów w Czadzie jest częścią integralnej promocji młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem najuboższych i najbardziej potrzebujących.

Wioska Mossyara, licząca ok. 1200 mieszkanców jest odległa o 20 km od Parafii, należy do największych wiosek misyjnych na terenie Parafii. Ludność wioski zajmuje się karczowaniem terenów pod uprawę, pracą na roli i łowiectwem. Wioska, w której realizowany będzie projekt budowy nowej kaplicy misyjnej położona jest nad rzeką Barko, dopływem rzeki Chari, otoczona lasami i polami uprawnymi.

Obecnie kapłan odprawia Msze św. pod gołym niebem. Niedawno narodził się pomysł wybudowania na nowo kaplicy dla lokalnej społeczności. Kaplica powstanie na betonowym fundamencie, ściany stawiane będą z czerwonej, wypalanej cegły. Zadaszeniem będzie konstrukcja metalowa pokryta blachą, będzie miała otwory wentylacyjne a zamykana będzie metalowymi drzwiami wejściowymi oraz bocznymi. Nowa kaplica będzie miejscem sprawowania kultu Bożego i przyczyni się do ożywienia życia religijnego, sprawowania sakramentów i prowadzenia regularnej katechezy w ramach katechumenatu parafialnego. Miejscowa ludność żyje w skrajnym ubóstwie i nie stać ich z własnych środków finansowych na wybudowanie kaplicy.

Wspólnie z nami możesz wesprzeć działania misjonarzy. Dołącz do akcji i wybuduj kaplicę w Mossyara. Wspieraj Projekt 707!

Za projekt odpowiada ksiądz Jan Hübner SDB