15 grudnia do Polski przyjechał i odwiedził nas Ośrodek ks. Servilien Ufitamahoro. W miniony weekend wziął udział w spotkaniu formacyjnym dla przyszłych wolontariuszy.

Ks. Servilien jest ekonomem prowincjalnym i dyrektorem PDO w prowincji Afryki Wielkich Jezior (AGL) od 2021 roku. Obejmuje ona trzy kraje: Rwandę, Ugandę i Burundi. Na co dzień salezjanin sprawdza, jakie są potrzeby w obrębie prowincji i pozyskuje fundusze na ich realizację. Utrzymuje kontakt z darczyńcami i organizacjami wspierającymi. W Rwandzie salezjanie posiadają 6 wspólnot, w Ugandzie 5 oraz Burundi w 3. Na większości swoich placówek misyjnych prowadzą szkoły dla dzieci i młodzieży, przedszkola, internaty, organizują czas pozalekcyjny dzieciom w oratoriach oraz na niektórych z nich prowadzą również parafie i centra powołaniowe. W Palabek, gdzie znajduje się obóz dla uchodźców, salezjanie prowadzą szkołę, przedszkole, kaplicę i centrum powołaniowe.