Krótki reportaż o jubileuszu 40-lecia salezjanów w Zambii wyemitowano w programie Między Ziemią a Niebem!

Każdy jubileusz, także 40-lecia, jest okazją do tego, aby spojrzeć wstecz i powiedzieć ‘dziękuję’. I aby spojrzeć w przyszłość i powiedzieć o jakiej przyszłości marzymy w imię Boga – mówił ks. Ángel Fernándeza Artime, Przełożony Generalny.

Pierwsi salezjanie wyruszyli w nieznane, aby nieść Chrystusa i pomoc ubogim w Zambii! Dziś tysiące dzieci i młodych ludzi uczęszcza do salezjańskich szkół, a potrzebujący otrzymują wsparcie. To też dzięki Waszemu wsparciu.

Polecamy reportaż, oglądajcie od 48:22.