Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Moi Drodzy,

Przeżywając dni Triduum Paschalnego, rozważamy tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Chociaż chcielibyśmy oddać Panu chwałę we wspólnotach naszych parafii, znów dotknęły nas ograniczenia. Cierpliwie wznosimy wzrok do Boga i patrzymy na krzyż, na którym umarł nasz Zbawiciel. On, który przeszedł przez życie dobrze czyniąc, też napotkał bolesne ograniczenia. Ale nic nie jest w stanie zatrzymać Bożej miłości.

Czasy, w jakich żyjemy, są swoistym testem naszej wiary. Nie zamykajmy się na Boga. Nie izolujmy się od Jego miłości. Droga do zbawienia prowadzi przez krzyż. Ale na nim się nie kończy. Dzięki ofierze Chrystusa droga krzyżowa przechodzi w drogę światła. Tylko On ma moc rozświetlić panujące ciemności blaskiem Swego Zmartwychwstania. On zwyciężył śmierć.

Trzymajmy się Chrystusa. Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego umocnią naszą wiarę, nadzieję i miłość. O to proszę w pokornej modlitwie dla każdego i każdej z Was. Bądźmy świadkami Zmartwychwstałego!

ks. Jacek Zdzieborski SDB
dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie