22 listopada w kościele Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie odbyły się święcenia kapłańskie. Na kapłana wyświęcony został diakon Augusto Samuel Francisco z Angoli.

Neoprezbiter dzieli się z nami swoją radością i dziękuje za ornat, który założył podczas liturgii święceń. To prezent dla młodego kapłana od Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego. To gest naszej solidarności i wspierania powołań z krajów misyjnych.

W ramach podziękowania ks. Augusto odprawi Mszę Świętą w intencji Was, Darczyńców i Sympatyków misji salezjańskich.