Negatu z Etiopii stał przed bramą przedszkola i chciał razem z innymi dziećmi uczyć się i bawić. Caleb z Zambii szukał jedzenia. Uczniowie z Tanzanii marzyli o rowerach, Leticia z DR Konga o zawodzie krawcowej, a Vidya z Ukrainy o wykonywaniu zawodu lekarza. Udało się im pomóc dzięki programowi Adopcja na Odległość.

Marzenia dzieci w krajach misyjnych zadziwią. Codzienny posiłek, możliwość edukacji czy niepodziurawione ubranie sprawiłyby im ogromną radość. Pochodzą z bardzo biednych rodzin lub są sierotami. Ich sytuacja bywa tragiczna. Mieszkają w rozpadających się domach pokrytych blachą  lub lepiankach, na ulicy, a nawet na wysypiskach śmieci. By zdobyć pożywienie, przymuszane są do ciężkiej pracy.

Program Adopcja na Odległość powstał w wyniku troski o los dzieci i młodzieży, pozbawionych podstawowych praw, głównie do nauki i godnego życia. W krajach, gdzie zdobywanie wiedzy jest przywilejem tylko dla najbogatszych, los pozostałych dzieci spędzał sen z powiek misjonarek i misjonarzy.

Podczas Adwentu 2020 zabierzemy Was do świata naszych podopiecznych. Opowiemy ich historie, przedstawimy codzienność, zmagania, trudy, radości i sukcesy. Chcemy w ten sposób pokazać, jak wiele dobra dzieje się na świecie dzięki WASZEMU wsparciu. A razem możemy zrobić jeszcze więcej! Twoja pomoc ma siłę odmieniać życie biednych.

Zachęcamy do śledzenia aktualności i cyklu „Adopcja na Odległość. Prezent na cały rok”.