Rano dotarły do nas tragiczne informacje o rozpoczęciu działań militarnych na Ukrainie. Atakowane są jednostki i patrole graniczne, punkty kontrolne. W wielu miastach dochodzi do ataków rakietowych. W tym trudnym czasie okażmy wsparcie! Prośmy Boga o pokój na Ukrainie i na całym świecie!

 

Módlmy się o pokój słowami modlitwy św. Jana Pawła II:

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a podaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen.

 

W ramach pomocy humanitarnej uruchamiamy specjalną zbiórkę, aby natychmiast pomóc ludziom, którzy cierpią z powodu ataku na ich kraj.

Wesprzyj PROJEKT NR 687

 

 

 

Zobacz więcej naszych intencji modlitewnych!