MARIANNA – #misja SIOSTRA

#misja SIOSTRA
A jaka jest Twoja #misja?

Misja jest dla mnie nierozerwalnie związana z powołaniem. Każdy z nas jest powołany do konkretnych zadań, które Pan Bóg najlepiej dobrał do nas samych. Kiedy odkrywamy nasze powołanie i przeżywamy je w sposób autentyczny, wtedy my i nasza misja stajemy się jednym. Już nie tylko mam do wykonania misję, ale uświadamiam sobie, że JA JESTEM MISJĄ!

Podczas mojej posługi na placówce misyjnej w Zambii otrzymałam ważną lekcję – miłość i piękno ukryte są w tym, co małe i proste. Na misji otrzymałam też od Pana Boga bardzo konkretne znaki. One potwierdziły, że Jego marzeniem o mnie jest, żebym została siostrą nazaretanką.

Moja misja dzisiaj to żyć z Jezusem i nieść Jego miłość na peryferia ludzkiej egzystencji. Aktualnie dobry Bóg pozwala mi stawać się misją pośród dzieci, z którymi mieszkam i pracuję w Domu Dziecka. Dotyk ich cierpienia i głodu miłości jest jak dotyk Ran Jezusa. Zobaczyć radość i uśmiech na ich twarzach to przeżywać na nowo radość Zmartwychwstania.

s. Marianna Tarkowska (CSFN) pracowała na misji w Zambii
Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu