Drodzy Opiekunowie Adopcyjni,

Przybyłyśmy do Kasamy w Zambii w 1990 roku. Już rok później zaczęłyśmy pracę z młodzieżą. Na początku zajęłyśmy się dziewczętami, które nie ukończyły 7 klasy. Później powstała szkoła średnia, Laura Girls Secondary School, dla uczennic klas od 8 do 12. Aktualnie jest ich 540. Rząd i rodzice starają się wspierać szkołę. Jednak największym problemem jest to, że połowa uczennic pochodzi z ubogich domów, szczególnie z wioski Katongo. Te dziewczęta uczą się dzięki Wam.

Dzięki pomocy z Polski pomagamy najuboższym, szczególnie młodym ludziom. Prowadzimy internat Salesian Sister’s Boarding House. Każdego roku przyjmujemy dwie nowe osoby. Płacimy za szkołę i zakwaterowanie. Kiedy otworzyłyśmy go w 2010 było 48 miejsc. Wobec rosnącego zapotrzebowania aktualnie wygospodarowałyśmy miejsce dla 66 dziewcząt.

W poniedziałki i czwartki dzieci przychodzą do świetlicy środowiskowej Laura Centre Oratory by uczyć się i bawić. To także miejsce pracy młodych dziewcząt, które zamierzają zostać salezjankami. Zapewniamy przybory do pisania, sprzęt taki jak piłki, skakanki, duże piłki gumowe, a także boisko do koszykówki, wycieczki. Przygotowujemy liderów młodzieżowych.

Niedaleko Kasamy znajduje się wioska Katongo. Mieszkają tam bardzo biedni ludzie. Dzieci i młodzież mają tutaj bardziej utrudniony dostęp do szkół niż w naszej miejscowości. Stąd staramy się więc docierać z pomocą także do nich. Jako wspólnota pomagamy całej grupie przedszkolnej. Nauczycielowi płacimy comiesięczną pensję. W tym roku otworzyłyśmy szkołę podstawową Mornese dla dzieci z wioski, a szczególnie dla dziewcząt, które wcześniej z różnych powodów przerwały naukę. Mamy 32 uczniów w różnym wieku; dziewięcioro chodzi do 7 klasy, pozostali do 6. Z pomocą dobrodziejów z Polski dajemy im wszystkie przybory, wyposażamy nauczyciela w materiały do lekcji, płacimy wynagrodzenie jemu i asystentowi.

Od 12 lat wspieramy kobiety w tzw. Klubie Kobiet, gdzie ewangelizujemy i edukujemy. Prowadzimy dzieła Parish Youth Ministries – praca z młodzieżą w parafii oraz St. Bakhita School – szkoła dla dziewcząt, które mają zaległości i trudności w nauce. W 2016 roku wysłałyśmy dwóch uczniów do salezjańskiej szkoły zawodowej Skill Centre w Kazembe.

Mamy wiele planów. Chcemy zakupić ziemię i wybudować internat dla 150 uczniów, zapewnić uczniom wyższy poziom edukacji, otworzyć centrum zawodowe w wiosce Katongo i stworzyć zaplecze warsztatowe do szycia mundurków (kierunek kształcenia krawiectwo i robótki ręczne) oraz dobudować nowe klasy do istniejącej szkoły. Chcemy również wykształcić niektóre dziewczęta do pracy w przedszkolu. Zmagamy się z wieloma problemami, przede wszystkim z biedą i analfabetyzmem. Ale mamy również wiele powodów do dumy. Cieszymy się, gdy nasze uczennice ukończą klasę 7, a jeszcze bardziej, gdy dojdą do klasy 12 z dobrymi wynikami. Radością jest, gdy dziewczęta kończą szkołę średnią. Niektórym chciałybyśmy dalej pomagać aż do czasu, kiedy będą niezależne.

Eunice ma 20 lat i skończyła 12 klasę. Do Adopcji na Odległość włączyłyśmy ją, gdy była w 6 klasie szkoły podstawowej. W klasie 9 zamieszkała w naszym internacie. Przez te lata, dzięki waszej pomocy, wykorzystała daną jej szansę.

Dumą napawa fakt, że możemy wspierać w opłacie czesnego i zakupie przyborów szkolnych tak wielu dzieciom ze skrajnie ubogich domów. Cieszymy się, kiedy kandydatki do zgromadzenia zdają końcowe egzaminy państwowe i składają pierwsze śluby zakonne.

Z serca dziękuję za wsparcie dla dzieci z Kasamy. Bez Was ich życie byłoby trudne i smutne.

Godelieve Kayobera FMA