135450 zł
cel 79730 zł

1806
wspierających

Zakup samochodu dla misji sióstr salezjanek w Mansie

Misyjna placówka sióstr salezjanek w Mansie w Zambii obejmuje: przedszkole, szkołę podstawową, szkołę krawiecką oraz Centrum Młodzieżowe, działające przy oratorium. Misjonarki starają się, aby zajęcia dla młodzieży były konstruktywne i przygotowywały do dorosłego życia.

Młodzi, którzy biorą udział w zajęciach, pochodzą z bardzo biednych rodzin. Często przychodzą na placówkę głodni. Dlatego siostry zapewniają im także posiłki. Salezjanki nie zawsze mają możliwość zakupienia żywności od lokalnych dostawców. Bywa, że po zakupy muszą jeździć do stolicy – Lusaki, oddalonej o 780 km od placówki. Potrzebna jest nie tylko żywność, ale także środki czyszczące oraz materiały edukacyjne. Do tego niezbędny jest odpowiedni transport.

Projekt 480 dotyczy zakupu nowego samochodu dla misji w Mansie. Poprzednie auto, którym dysponowały siostry na placówce, wymaga naprawy, ale finansowo jest to nieopłacalne. Samochód przydaje się nie tylko do przewożenia towarów. Siostry zapewniają transport dla duszpasterstwa młodzieży i zabierają młodych na spotkania formacyjne w diecezji. Zdarza się nawet, że wożą do szpitala chore dzieci.

Odpowiedzialna za projekt jest s. Maria Mazzone FMA

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Drodzy Dobrodzieje.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za Waszą pomoc. Dziękuję Wam w imieniu swoim jak i całej wspólnoty misji w Mansie za pomoc w realizacji projektu 480. Niech Pan Bóg cię błogosławi.
Dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu udało się nam zakupić samochód, który będzie nam służył w codziennej pracy misyjnej.
Raz jeszcze serdeczne Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Siostra Ana Henríquez FMA