Drodzy Opiekunowie,

Pozwólcie, że podzielę się kilkoma wydarzeniami, które miały miejsce w minionym roku szkolnym.  Mamy pewne problemy głównie z uczniami, którzy uczęszczają do szkół średnich i technicznych. Część nie radzi sobie (szczególnie na początku) i nie zdaje egzaminów. Staramy się ich motywować, aby dokładali starań i osiągali lepsze wyniki. Spotykam się indywidualnie z uczniami, rozmawiam o trudnościach, doradzam. Dzwonimy też do rodziców i opiekunów, niekiedy spotykamy się z nimi, wyjaśniając im, na czym polega program Adopcji. Zwracam uwagę, aby pozwalali dzieciom uczyć się i nie obciążali ich nadmiernie pracą w gospodarstwie. Synowie i córki muszą mieć czas na odrabianie lekcji i powtarzanie materiału do egzaminów.

W październiku ogłoszono wyniki egzaminów końcowych dla poszczególnych poziomów. Bardzo dobrze wypadli nasi uczniowie na egzaminie dojrzałości Malawi School Certificate of Education (MSCE). Kilku zdobyło taką ilość punktów, że mogli ubiegać się o miejsce na uniwersytecie. Jeden z nich Mark, ukończył naszą szkołę średnią, bardzo dobrze zdał MSCE i postanowił zostać księdzem. To dobra wiadomość dla nas wszystkich. Mark został przyjęty przez archidiecezję Lilongwe i rozpoczął studia w seminarium. Życzymy mu wytrwałości i pilności.

Lovemore z Don Bosco Technical College, który zajmował się budownictwem, ukończył naukę i otrzymał nagrodę jako najlepszy uczeń w klasie. Już podjął pracę, na razie na pół etatu. Mtisunge celująco ukończyła Don Bosco College o kierunku Fashion Arts and Beauty (FAB). Gertrude ostatnie dwa lata uczyła się w Teachers Training College. W związku z jej wysokimi wynikami, rząd Malawi zaoferował jej stałą pracę. Teraz nasza absolwentka pracuje w pełnym wymiarze godzin w jednej ze szkół podstawowych.

Dla tych byłych studentów życie otworzyło nowy, dobry rozdział dzięki wsparciu w ramach Adopcji na Odległość.

Obecnie pomagacie 152 podopiecznym (55 – szkoła podstawowa, 78 – szkoła średnia, 17 – szkoła techniczna). Dzięki Wam opłacamy uczniom czesne, egzaminy, materiały szkolne, a także mundurki i obuwie. Uczącym się w szkole technicznej Don Bosco w Lilongwe pokrywamy koszt internatu oraz pomagamy w zakupie materiałów niezbędnych do zajęć praktycznych.

Bolączką jest to, że po szkole średniej nie jesteśmy w stanie zapewnić dalszej edukacji zbyt wielu uczniom. Koszty związane ze studiami czy szkołami pomaturalnymi są niestety bardzo wysokie. Dlatego na tym etapie wspieramy jedynie najlepszych.

Na koniec dziękuję za nieustające trwanie przy nas i pomoc dla młodych z Nkhotakota. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi.

 

Iness, koordynator programu Adopcji na Odległość,
Nkhotakota, Malawi