20 lipca Anna Borkowska i Ewelina Paździor wróciły z rocznego wolontariatu misyjnego w Zambii.

Ania Borkowska pracowała na placówce sióstr salezjanek w City of Hope, w stolicy kraju, Lusace. Siostry prowadzą tam szkołę podstawową, dom dla dziewcząt z dysfunkcyjnych rodzin, oratorium.

Ewelina Paździor pracowała w Mansie, w północnej części kraju. Placówka misyjna, którą prowadzą siostry salezjanki obejmuje przedszkole, szkołę podstawową, szkołę zawodową – krawiecką, nieformalną „szkółkę garażową” dla dzieci z biednych rodzin oraz oratorium.

Dziękujemy za piękną pracę, radość i świadectwo ich życia!
Witamy w Polsce!