Drodzy Darczyńcy,

z wielką radością pragnę podzielić się z Wami wiadomościami i przesłać wiele pozdrowień z Dilla. Otóż jesteśmy jeszcze cali i zdrowi. Dziękujemy za tą dobroć Boga względem nas. Jednak problemów dnia codziennego nie brakuje. Rok szkolny jest kompletnie wywrócony. Zmienili system nauczania w szkołach średnich. Matura jest po czterech latach nauki, a nie jak poprzednio, po dwóch. Wcześniej bardziej zdolni uczniowie przez dwa lata po maturze przygotowywali się na studia. Mniej zdolni mieli możliwość kontynuacji nauki zawodu i po dwóch-trzech latach podjęcia pracy zawodowej. Maturę zamiast w maju zdawali w listopadzie. Przedłużono naukę ze względu na Covid-19. Wyniki ogłoszono dopiero na koniec lutego i to w mediach. Absolwenci nie mają jeszcze wyników w ręku. Teraz w marcu ogłoszono, z jakimi wynikami mogą być przyjęci na uniwersytet i znów cisza. To Państwo przydziela kierunek i miejscowość. Tylko najlepsi mogą podać swoje pragnienia i w większości będą uwzględnione. Młodzież praktycznie straciła rok nauki. Uniwersytety rozpoczęły naukę w trybie przyspieszonym w sierpniu. Wielu młodych, znudzonych oczekiwaniem, zaciągnęło się do wojska jako wolontariusze ku wielkiemu cierpieniu rodziny. Nie mają od nich żadnej wiadomości, czy jeszcze żyją, czy zginęli na wojnie na północy kraju. Wojna w dalszym ciągu trwa. Chociaż wojna jest na północy, to skutki są odczuwalne w całym kraju. Ceny wzrosły trzy- lub czterokrotnie. Co jakiś czas brakuje niektórych produktów. Przez kilka miesięcy brakowało cukru, obecnie oleju. Tu nie używają smalcu. Kryzys żywnościowy się pogłębia. Coraz nowi ludzie przychodzą z prośbą o wsparcie żywnościowe, szczególnie w soboty, kiedy rozdajemy faffę ponad 100 osobom.

Serdecznie dziękuję Wszystkim Darczyńcom za ich ofiarność i pomoc dla naszych podopiecznych. Przed Bogiem liczy się każda ofiara, nawet najmniejsza. Ziarko do ziarnka i zbierze się miarka. W ten sposób możemy pomóc większej liczbie potrzebujących. Sama niejednokrotnie dziwie się, jak ci ludzie żyją i mają jeszcze w sobie tyle radości i wdzięczności za każde dobro im okazane. Bóg zapłać również w ich imieniu.

Obecnie łączymy się w modlitwie za naszych braci i siostry na Ukrainie. Ta wojna wpływa na wiele innych krajów i sprowadza niepotrzebne cierpienia dla wielu.

Życie jednak toczy się dalej swoim trybem i jest naszą odpowiedzialnością, by się nie poddawać, by żyć nadzieją, ufnością w Opatrzność Bożą, że kiedyś to wszystko się skończy i nadejdą lepsze dni. Nadzieja w Zmartwychwstanie prowadzi nas do życia radością.

Jezus zwyciężył śmierć, by dać nam życie.

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni Was i Wasze Rodziny NADZIEJĄ
i RADOŚCIĄ, Maryja, Matka Jezusa i nasza, niech otacza opieką i chroni pod swym płaszczem.

Pełni wdzięczności i złączeni w modlitwie,
siostry, dzieci, młodzież i ich rodziny.

Dilla, Wielkanoc 2022