W ostatnich dniach na urlop do Polski przyjechali ks. Artur Bartol i ks. Ryszard Szczygielski, misjonarze w Afryce. Zatrzymali się u nas na krótki odpoczynek, a 19 czerwca razem z nimi będziemy świętowali nasz jubileusz.

Ks. Artur jest obecnie misjonarzem w Kamerunie. Przez trzy ostatnie lata pracował w szkole zawodowej i technicznej w Ebolowa, sprawował funkcję proboszcza i kapelana więziennego, a także był odpowiedzialny w diecezji za zgromadzenia zakonne. Od września misjonarz będzie pracował w Jaunde, jako odpowiedzialny za prokurę misyjną i projekty misyjne w inspektorii obejmującej Gabon, Republikę Środkowoafrykańską, Czad, Kamerun i Gwineę Równikową.

Ks. Ryszard pracuje na Madagaskarze już 11 lat. Wcześniej był na Mauritiusie. W ostatnim czasie mieszkał i pełnił posługę w Tamatave. Placówka misyjna jest młoda, dopiero od dwóch lat mieszkają tam na stałe misjonarze. Zajmują się formacją animatorów oratoryjnych, organizują półkolonie dla dzieci i młodzieży. Pełnią posługę duszpasterską na terenie parafii, na której znajduje się dom salezjański, a także wyjeżdżają do stacji misyjnych w okolicznych wioskach. Za pozwoleniem miejscowego biskupa misjonarze stworzą parafię i szkołę podstawową dla dzieci w różnym wieku, które mają zaległości w edukacji, bo porzuciły edukację.

Życzymy dobrego pobytu w Polsce, błogosławieństwa Bożego i opieki Wspomożycielki Wiernych!