W dniu 21 lipca 2017 roku wróciły Magdalena Krześniak i Katarzyna Kopka, wolontariuszki Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco, które przez prawie rok pracowały na misji w Zambii.

Magdalena Krześniak posługiwała na placówce sióstr salezjanek w Mansie, w północnej części kraju. Siostry prowadzą tam przedszkole, szkołę podstawową, szkołę zawodową – krawiectwo, nieformalną szkołę „garażową” i oratorium. Magda prowadziła zajęcia w szkole „garażowej”, pomagała w oratorium oraz wykonywała wszelkie potrzebne prace, dzięki, którym przyczyniła się do prawidłowego funkcjonowania misji.

Katarzyna Kopka pracowała w City of Hope w stolicy kraju, Lusace. Na placówce funkcjonuje Dom dla dziewcząt, szkoła salezjańska, szkoła zawodowa, oratorium, które prowadzą siostry salezjanki. Kasia pracowała w szkole jako nauczyciel wspomagający. Po południu pomagała dziewczynom, które mieszkają na misji w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości z różnych przedmiotów. Ponadto pomagała siostrom w prowadzeniu misji.

Dziękujemy za czas, zaangażowanie, oddanie misjom oraz świadectwo życia Ewangelią.