3 marca 2017 roku Iwona Błędowska, wolontariuszka Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco, wróciła z misji długoterminowej.

Iwona we wrześniu 2016 roku wyjechała do pracy w Rwandzie. Przez pół roku pracowała w Gisenyi. Siostry Salezjanki prowadzą tam centrum formacyjno-zawodowe dla kobiet i dziewcząt.

Iwona Błędowska pochodzi z Żyrardowa. Ukończyła Gospodarkę Przestrzenną w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Dziękujemy za zaangażowanie na rzecz misji!