Z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego 24 stycznia rozpoczynamy publikację cyklu artykułów o duchowości salezjańskiej, które ukazywały się na łamach Misji Salezjańskich. Autorem tekstów jest ks. Tomasz Łukaszuk, salezjanin i wieloletni misjonarz na Madagaskarze.

Dlaczego Jan Bosko na patrona swojego zgromadzenia wybrał akurat św. Franciszka Salezego?
Ks. Tomek: Ksiądz Bosko wybrał św. Franciszka Salezego na patrona nowego Zgromadzenia i całej Rodziny Salezjańskiej z dwóch powodów. Po pierwsze, jako salezjanie potrzebujemy zapału i zaangażowania na rzecz wykonywanej misji, w naszym wypadku wychowania młodego pokolenia. Po drugie, jak wszyscy wiemy, praca z młodzieżą, której się podejmujemy, wymaga wiele dobroci (Franciszek nazywał ją słodyczą) i cierpliwości. Te dwie cechy mają według księdza Bosko wyróżniać salezjanów i osoby inspirujące się naszą duchowością. Dlatego też ważne jest poznawanie i życie tą duchowością.

Co wyróżnia system prewencyjny księdza Bosko?
Ks. Tomek: System wychowawczy księdza Bosko znajdujemy w dziele, który stworzył. Nie są to spisane teorie w książkach, ale styl życia przekazany najlepiej przez jego współpracowników. Systemem prewencyjnym można go tak naprawdę nazwać dopiero teraz, gdy rozwija się pedagogika i teoria wychowania. Styl wychowania oratoryjnego jest przenoszony z pokolenia na pokolenie przez wychowawców i animatorów przez praktykowanie go w naszych dziełach.

Czym kierował się ksiądz wybierając tematykę poszczególnych artykułów o duchowości salezjańskiej?
Ks. Tomek: W doborze sześciu pierwszych tematów inspiruję się schematem stworzonym przez francuskiego salezjanina Xavier Thévenot, poznanym dwadzieścia lat temu podczas mojej praktyki wychowawczej we Francji. Pierwszy artykuł poświęcony jest życiu w Duchu Świętym. W kolejnych piszę o fundamentach duchowości salezjańskiej, jakimi są słodycz i pokora jako drodze do świętości.