W rozpoczynającym się właśnie Wielkim Poście zapraszamy Cię do udziału w kampanii Fafa dla Dilla. W tym szczególnym czasie pragniemy pomóc najbardziej potrzebującym z Etiopii: niedożywionym dzieciom i kobietom w ciąży, matkom chorym na AIDS, starszym i opuszczonym.

Wielki Post jest czasem poddania swojego serca, swoich myśli dogłębnym zmianom. To nie tylko czas umartwień wielkopostnych, kiedy odmawiamy sobie przyjemności, lecz przede wszystkim spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Czas jeszcze bardziej osobistego spotkania. Wśród tradycyjnych praktyk pokutnych szczególne miejsce zajmują modlitwa, post i jałmużna. Są one ściśle powiązane. Post bez modlitwy traci swój sens. Bez jałmużny zamykamy się na pomoc najuboższym.

Siostry salezjanki od 34 lat prowadzą w Dilla placówkę misyjną. Pracuje tam s. Helena Kamińska. Dba, żeby nikt kto przychodzi do sióstr nie był głodny. Troszczy się o dobre funkcjonowanie całej misji, na której jest szkoła, przychodnia i piekarnia. Chciałaby, żeby na świecie nie panował głód. W trakcie Wielkiego Postu poznamy codzienność s. Heleny, która będzie starała się prowadzić dziennik i przesyłać go, w miarę dostępnego internatu.

Opowiemy również o problemach Etiopczyków, ich zmaganiach z brakiem jedzenia i lekarstw, trudnościami spowodowanymi bezpańskimi psami i wścieklizną, staraniem się o czystą wodę. Jednak wśród tych wszystkich trudów potrafią oni cieszyć się życiem i doceniać czas, który mają. Chcemy pokazać Wam w Dilla nadzieję i dać ją tym, którzy są opuszczeni. Co tydzień będziemy przybliżać kolejne historie ludzi i tematy.

Odkryjmy na nowo jak Bóg działa w naszej codzienności. „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo” – Christus vivit adhortacja apostolska papieża Franciszka.

Przeżyj Wielki Post blisko Boga i mieszkańców Dilla.

Wejdź na stronę kampanii FAFA DLA DILLA.