Drodzy Opiekunowie Adopcyjni! Dzięki Waszej ofiarności tysiące podopiecznych otrzymuje regularne wsparcie. Zapewniacie im edukację, przybory i materiały szkolne, jedzenie, a także, jeśli to konieczne, leczenie. Podczas Adwentu publikowaliśmy listy podopiecznych i wiadomości z placówek adopcyjnych. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, jak wiele dobra dzieje się na świecie dzięki WASZEJ pomocy. Dzisiaj publikujemy podziękowania od misjonarzy, pracowników, a także rysunki i listy dzieci.

.

Drodzy, jestem wdzięczny za współpracę z Wami. Dziękuję za wsparcie. Jesteście zatroskani o dzieci z naszej misji.
Moja mama Scholastica odeszła do Pana w 2016 roku. Kiedy byłem daleko, nie mogła do mnie pisać, bo nigdy nie chodziła do szkoły. Rozmawialiśmy jedynie czasami przez telefon. Była biedną i prostą kobietą. Kiedy miałem do niej przyjechać, zawsze prosiła mnie o  chleb. Kupowałem jej bochenek albo dwa.
Przed śmiercią poprosiła, żebym pomagał biednym dzieciom. Teraz próbuję to robić z moimi ograniczeniami i błędami. Nie zapominajcie o nas. Te dzieci bardzo Was potrzebują. Jestem ich głosem. Obiecuję Wam, jak obiecałem mamie, że zawsze będę się starał być dobrym wychowawcą i przewodnikiem dla wielu dzieci, które są zdesperowane. Będę opiekował się nimi tak bardzo, jak tylko potrafię. Jesteście Ofiarodawcami z wielkim sercem dla potrzebujących.
Z poważaniem

ks. Elie,
Namugongo, Uganda

Chcielibyśmy przekazać szczere podziękowania każdemu z Was za nieustanną hojność i zaangażowanie w odmianę losu młodych ludzi Bosco Boys.
Bosco Boys to dom czasowego pobytu dla chłopców pochodzących ze slamsów Nairobi. Duży nacisk kładziemy na edukację jako niezbędne narzędzie w przygotowaniu dzieci ulicy do usamodzielnienia się.
Nasi podopieczni wcześniej przerywali naukę, byli porzuceni przez najbliższych, zaniedbani, osieroceni, nadużywali narkotyków i doświadczali rozmaitych trudności. Żyjący na ulicy, nie znają swoich praw. Kierują się zasadami ulicy ustanowionymi przez starszych członków tej społeczności. Aby przetrwać młodsi podporządkowują się im bezwzględnie. Czynią to głównie ze strachu i dla korzyści.
W naszym ośrodku dzieci mają dach nad głową i zbilansowane posiłki. Uczymy jak unikać poniżania i prześladowań i do kogo zwrócić się o pomoc. Zapoznajemy je z prawami człowieka, uczymy szacunku do każdego. Realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia, jak dom dla chłopców ulicy, możliwa jest dzięki wsparciu pamiętających Dobrodziejów.

Geoffrey Kamanda
pracownik socjalny Bosco Boys, Nairobi – Kenia

Kochani Przyjaciele,
mieszkam w wiosce, która nazywa się Nyinansala. Studiuję pedagogikę, a od 2004 roku uczę dzieci w szkole prywatnej, która powstała z inicjatywy rodziców i do tej pory funkcjonowała dzięki ich finansowemu wsparciu. Dzieci uczą się i chcą robić to nadal, lecz ze względu na trudną sytuację materialną, wielu rodzinom coraz ciężej jest znaleźć pieniądze na edukację ich dzieci. Bóg jednak czuwa nad nami i zesłał nam księdza Piotra, który nieustannie pomaga mi jako nauczycielowi oraz dzieciom poprzez np. zakup materiałów szkolnych. Ksiądz Piotr powiedział nam, że ta pomoc materialna byłaby niemożliwa, gdyby nie hojność ofiarodawców z Polski. To dzięki Wam dzieci uczą się czytać, pisać i mówić w ich rodzimym języku – cibemba oraz po francusku. Dzięki Wam, gdyż nauczyciele nie są opłacani przez rząd (z budżetu państwa). Jestem nauczycielem w szkole podstawowej i uczę w klasach 1-3. Piszę w imieniu rodziców, dzieci i wszystkich mieszkańców wioski. Jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni, za to, że dajecie szanse trwania tej szkole, poprzez ręce księdza Piotra. Składamy Wam ogromne „Dziękuję”.

Nauczyciel Denis Désiré Butonge i dzieci,
Nyinansala, DR Konga

Od 20 lat działamy wspólnie z misjonarzami, którzy docierają do potrzebujących prowadząc program w ponad 40 placówkach na 4 kontynentach. Dzieci na pustyni uczą się pisać, czytać i liczyć. Nastolatkowie z buszu są w szkołach średnich z internatem. Uzdolniona młodzież ze slamsów spełnia swoje marzenia na kursach zawodowych, technicznych, a nawet na uniwersytetach.
Tak wspaniałych owoców nie osiągnęlibyśmy bez ofiarności Opiekunów Adopcyjnych. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy dajecie szansę nauki. Jesteście przedłużeniem rąk misjonarzy na całym świecie!

Razem możemy zrobić jeszcze więcej! Dołącz do programu Adopcja na Odległość i zapewnij prezent na cały rok!