Popatrz człowiecze, czym dla ciebie stał się Bóg. Poznaj naukę płynącą z takiej pokory również w osobie nieumiejącego jeszcze mówić nauczyciela (…)

Ty będąc człowiekiem na zgubę własną chciałeś być Bogiem (Rdz 3,5). On zaś będąc Bogiem, chciał być człowiekiem, aby znaleźć, co zginęło. Tak cię uniosła ludzka pycha, że nie mógł cię niczym innym ułagodzić jak tylko Boską pokorą. (św. Augustyn, Kazanie 188).

.

Droga Misyjna Rodzino Salezjańska,

Kolejny raz w naszym życiu pochylamy się nad tajemnicą Wcielonego Słowa. Wpatrując się w żłóbek, śpiewając kolędy dziwimy się, że „Bóg porzucił szczęście twoje, wszedł między lud ukochany dzieląc z nim trudy i znoje”.

Taki jest Bóg dla nas. Dla nas stał się człowiekiem. Ponownie przychodzi, abyśmy podnieśli głowy. Abyśmy nie lękali się, umęczeni pandemią i coraz to nowymi restrykcjami, bo On jest większy od koronawirusa. Przychodzi, aby wrócić nam pokój i radość.

Chociaż w różnych krajach obchody Bożego Narodzenia przybierają różną formę – na przykład nie wszędzie jest opłatek, nie wszędzie ubiera się choinkę, nie wszędzie śpiewa się tak piękne kolędy – to wszędzie rodzi się ten sam Chrystus!

Drodzy, w imieniu całego naszego Ośrodka składam najserdeczniejsze życzenia, abyśmy przeżyli ten czas w zdrowiu i pokoju. Niech Jezus narodzi się w naszych sercach i niech przepełni je Swoją Boską obecnością.

Pragnę jednocześnie podziękować za okazywaną życzliwość w postaci nadsyłanych życzeń. Bogu niech będą dzięki za to, że mimo dystansu jesteśmy razem. Dziękuję za modlitwy i ofiary, dzięki którym tak wielu nieznających Jezusa może Go przywitać w ich życiu.

Łączymy się w pamięci modlitewnej zgromadzeni wokół żłóbka i duchowo łamiemy opłatkiem. W dniu Bożego Narodzenia w kaplicy naszego Ośrodka odprawimy Mszę świętą dziękczynną za całą naszą duchową rodzinę. Na czas świąt z serca błogosławię.

ks. Jacek Zdzieborski SDB
dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie