Zuzanna, Agnieszka i Katarzyna – powrót z misji w Zambii

30 września  2016 roku z misji krótkoterminowych z Zambii wróciły Zuzanna Kalista, Agnieszka Kania i Katarzyna Olszewska,  wolontariuszka Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco.

Zuzanna Kalista pochodzi z Olimpina i jest studentką Uniwersytetu Łódzkiego. Wolontariuszka pracowała w Lusace, na placówce City of Hope. Salezjanki prowadzą tam dom dla dziewczynek ulicy, klinikę, szkołę i oratorium.

Agnieszka Kania pochodzi z Gliwic i jest studentką Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Olszewska pochodzi z Chodzieży i ukończyła studia opiekuńczo – wychowawcze.

Wolontariuszki pracowały w Kasamie, na placówce sióstr salezjanek.

Dziękujemy za zaangażowanie na rzecz misji.