DSC_0464W południe dnia 22 lutego 2019 roku, w przeddzień swoich urodzin odszedł do Pana śp. ksiądz prof. Stanisław Szmidt, salezjanin, „misjonarz w kraju”. Przeżył 83 lata życia, 66 ślubów zakonnych i 56 kapłaństwa.

Urodził się 23 lutego 1936 w Łodzi. Tam poznał salezjanów. Decyzja powołaniowa dojrzewała w nim bardzo szybko. W wieku 16 lat rozpoczął nowicjat i 24 lipca 1952 r. złożył pierwsze śluby. Po latach formacji zakonnej 9 czerwca 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Antoniego Pawłowskiego.

W latach 1964-1969 odbył studia filologiczne (języki klasyczne) w Lublinie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył uzyskując stopień magistra. Szybko podjął się pracy dydaktycznej w salezjańskich domach formacyjnych w Czerwińsku nad Wisłą (1969-1972), w Lądzie nad Wartą (1972-1979). W latach 1979-1980 podjął się pracy w siedzibie Inspektorii św. Stanisława Kostki jako redaktor salezjańskiego czasopisma informacyjnego Nostry. Od października 1979 do lutego 1980 przebywał w Rzymie na kursie formacji ciągłej. W latach 1980-1992 pracował w kolejnym domu formacyjnym w Woźniakowie k. Kutna. Od 1992 r. śp. ks. Szmidt pracował w Łodzi, a od 1993 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego.

Oprócz pracy duszpasterskiej i dydaktycznej śp. ks. Szmidt zasłynął jako autor tekstów pieśni religijnych, spośród których najbardziej znana pozostaje Barka.

Śp. ks. Szmidtowi zawsze bliskie były misje. Szczególnie propagował ideę misji salezjańskich. Tej tematyce poświęcił liczne książki i artykuły naukowe. Dzięki jego zapałowi misyjnemu powstawały wystawy misyjne w wielu miejscach, zwłaszcza w domach formacyjnych. Dzięki jego staraniom misjonarze mogli cieszyć się wsparciem duchowym i materialnym. Chociaż sam nigdy na misje nie wyjechał – zdrowie nie pozwalało – był misjonarzem całym sercem. Dziś odszedł do Pana po nagrodę sługi dobrego i wiernego.

Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie…

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

ks. Jacek Zdzieborski SDB
dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie