Za nami cykl spotkań z okazji Tygodnia Misyjnego

Z okazji tegorocznego Tygodnia Misyjnego razem z kawiarnią Agere Contra zorganizowaliśmy cykl spotkań misyjnych! Dziękujemy wolontariuszom, misjonarzom i wszystkim gościom za obecność!

23 października, w Niedzielę Misyjną, połączyliśmy się on-line z ks. Tomaszem Łukaszukiem, który obecnie pracuje na Madagaskarze. Misjonarz opowiedział o Domu Magone, który powstał w 2021 roku. Salezjanie zauważyli, że na ulicach Fianarantsoa mieszka coraz więcej dzieci i postanowili otworzyć dla nich dom. Nie zabrakło wzruszeń, gdy ks. Tomasz opowiadał o warunkach, w jakich żyli wcześniej podopieczni i z czym musieli się zmagać. Kolejnego dnia ks. Michał Wocial opowiedział o Ukrainie i pracy salezjanów w tym kraju. Podzielił się swoim doświadczeniem ostatnich miesięcy i opowiedział o aktualnej sytuacji w Żytomierzu, gdzie odpowiada za szkołę salezjańską i prowadzi oratorium. 25 października Renata Gawarska i Agnieszka Malinowska opowiedziały o wolontariacie misyjnym. Renata pracowała na Madagaskarze i wróciła wspomnieniami do codzienności, jaką tam poznała. Agnieszka Malinowska mówiła o Kazachstanie i Zambii, dzieciach ulicy, dzieciach porzuconych i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, bo pomagała w domach dziecka, a także o życiu w tych krajach. Ostatniego dnia naszego cyklu spotkań, ks. Jacek Zdzieborski przybliżył obecnym działalność Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego – historię, prowadzone programy pomocowe i kampanie, pokazał filmy, spoty oraz książki. Każdego dnia na słuchaczy czekały nasze kalendarze i najnowszy numer Misji Salezjańskich.