Ks. Michał Wziętek – powrót na misje do Zambii

Ksiądz Michał Wziętek, po urlopie, wrócił do pracy na misji w Zambii.

Ksiądz Michał na misje wyjechał w 1990 roku. Na terenie Zambii pracował z młodzieżą w Ipusukilo, Kabwe, Nsakaluba, Lufubu i Mansie. To on wspólnie z innymi salezjanami budował placówkę misyjną w Mansie, gdzie spędził 12 lat. W Lufubu przez 10 zajmował się szkołą rolniczą. Obecnie ks. Michał jest dyrektorem wspólnoty w Kabwe.

Życzymy wszelkich potrzebnych łask i szczególnej opieki Matki Bożej.