8 sierpnia 2016 roku na misję krótkoterminową wyjechała Agnieszka Kania i Katarzyna Olszewska, wolontariuszki Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco.

Wolontariuszki będą pracowały z dziećmi i młodzieżą Kasamie w Zambii. Na terenie misji znajduje się szkoła i oratorium.

Agnieszka Kania ma 24 lata. Jest w czasie studiów filologiczno-kulturoznawczych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2013/2014 pracowała na misjach długoterminowych w San Felix w Wenezueli.

Katarzyna Olszewska ma 28 lat. Ukończyła studia pierwszego stopnia z resocjalizacji i studia magisterskie o specjalizacji opiekuńczo-wychowawczej.