7 sierpnia 2016 roku Magdalena Krześniak, wolontariuszka Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco, otrzymała krzyż misyjny z rąk księdza Władysława Sarwy, proboszcza parafii Świętej Rodziny w Kozienicach.

Magdalena w sierpniu 2016 roku wyjeżdża na misję długoterminową do Zambii. Wolontariuszka przez rok będzie pracowała w Mansie. Siostry salezjanki prowadzą tam przedszkole, szkołę podstawową, nieformalną szkołę dla najbiedniejszych dzieci i oratorium.

Magdalena Krześniak ma 24 lata. Ukończyła studnia pierwszego z mechatroniki na Politechnice Warszawskiej.