17 sieprnia 2016 roku na misje do Zambii wyjechały: Katarzyna Kopka, Monika Chudzyńska, Magdalena Krześniak i Aleksandra Warpas, wolontariuszki Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco.

Monika i Magdalena będę przez rok pracowały w Mansie. Siostry salezjanki prowadzą tam przedszkole, szkołę podstawową, nieformalną szkołę dla najbiedniejszych dzieci i oratorium.

Katarzyna będzie przez rok pracowała w Lusace, na placówce City of Hope. Siostry salezjanki prowadzą tam dom dla porzuconych i zagrożonych przemocą dziewcząt, szkołę i oratorium.

Aleksandra wyjechała na misje krótkoterminowe do Lusaki. Wolontariusza będzie pracowała na placówce City of Hope w Lusace.

Magdalena Krześniak pochodzi z Kozienic. Ukończyła studia pierwszego stopnia z mechatroniki na Politechnice Warszawskiej.

Katarzyna Kopka pochodzi z Ostrołęki. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim.

Monika Chudzyńska pochodzi z miejscowości Śladów. Ukończyła architekturę wnętrz na Politechnice Łódzkiej.

Aleksandra Warpas pochodzi z Rotmanki. Ukończyła studia pierwszego stopnia z mechatroniki na Politechnice Gdańskiej.