28 sierpnia 2016 roku na misje krótkoterminowe do Gruzji wyjechała Urszula Piaszczyk, wolontariuszka Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco.
Wolontariuszka będzie pracować z dziećmi i młodzieżą na placówce sióstr salezjanek w Tbilisi.

Urszula Piaszczyk pochodzi z Sieradza i jest studentką edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na Akademii Pedagogiki Specjalnej.