29 czerwca na misje krótkoterminowe wyjechała Katarzyna Małkowska. Wolontariuszka będzie pracowała w domu dziecka w Kapshagay (Kazachstan).

W kazachskich miastach największym problemem jest bieda i alkoholizm. Najbardziej cierpią przez to dzieci, stąd wolontariusze pomagają misjonarzom w opiece nad nimi.

Prosimy o modlitwę w jej intencji.