„SZUKAĆ, SPOTKAĆ i ROZMAWIAĆ.
Te trzy czasowniki, trzy słowa trzeba poznać,
trzeba przeżyć i trzeba nimi żyć każdego dnia.”

Z okazji Tygodnia Misyjnego s. Anna Łukasińska, misjonarka na Kubie
nagrała dla nas krótkie słowo.

Polecamy z całego serca!