Co roku 20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. W tym roku tematem przewodnim jest prawo do poszukiwania bezpieczeństwa.

Liczba ludzi zmuszonych do ucieczki i poszukiwania schronienia przekroczyła 100 milionów. Oznacza to, że 1 na 78 osób na ziemi żyje z daleka od swojego domu.

Z jakich powodów ludzie uciekają? Przede wszystkim przez konflikty zbrojne, które w ostatnich latach się wzmagają. Wojna w Syrii, walki na północy Etiopii czy wojna na Ukrainie. Powodem są też katastrofy gospodarcze, czego przykładem jest Wenezuela, a także zmiany klimatyczne, bo z powodu ocieplenia klimatu, występują ekstremalne zjawiska pogodowe – susze, cyklony czy powodzie.

Uchodźcy mają utrudniony dostęp do pracy, mieszkań i edukacji. Barierą są opory i dystans społeczny czy brak znajomości języka. Bardziej są narażeni na utratę zdrowia, często stają się ofiarami handlu ludźmi. Dzieci pozbawione są radosnego dzieciństwa. Szacuje się, że ponad 5 milionów nie ma dostępu do edukacji szkolnej.

Część ludzi ucieka za granicę, inni pozostają w ojczyźnie. Uchodźcy wewnętrzni stanowią około 60% wszystkich wysiedlonych. Pod koniec 2021 największe grupy uchodźców wewnętrznych na świecie żyły w Syrii, Kolumbii, Demokratycznej Republice Konga, Jemenie, Etiopii i Afganistanie.

Atak Rosji na Ukrainę wywołał największą w ostatnich latach falę uchodźców w Europie. 18 czerwca 2022 roku Straż Graniczna poinformowała, że z Ukrainy do Polski odprawiono 4,141 mln osób.

Salezjanki i salezjanie pomagają uchodźcom w wielu miejscach na świecie. Pracują w obozach dla uchodźców w Kakumie (Kenia) czy Palabek (Uganda). W Sudanie Południowym prowadzą obóz dla ponad 10 tys. ludzi, którzy przesiedlili się wewnątrz kraju. W Europie wspierają uchodźców z Ukrainy. W około 200 domach salezjańskich w Polsce, Rumunii, Słowacji, Węgrzech i Mołdawiimają zapewnioną opiekę materialną, zakwaterowanie, opiekę zdrowotną i psychologiczną oraz pożywienie i towarzyszenie duchowe, a to część pomocy, która pochodzi ze środowisk salezjańskich.

oprac. Magdalena Torbiczuk

Dane: UNHCR, ANS