Na krótki urlop do Polski przyleciał ks. Krzysztof Rychcik, misjonarz w Zambii. Przy tej okazji odwiedził nasz ośrodek.
.
Ks. Krzysztof od 2016 roku pełni funkcję przełożonego inspektorii zambijskiej. Odpowiada za pracę salezjanów w czterech krajach: Zambii, Malawi, Zimbabwe i Namibii. Na co dzień odwiedza wspólnoty, rozmawia ze współbraćmi, organizuje spotkania i poznaje realia, żeby działa salezjańskie były prowadzone jak najlepiej.
.
Misjonarzowi życzymy wielu błogosławieństw! Niech każdy dzień pracy misyjnej przynosi wiele radości!