Siostry salezjanki obchodzą 100-lecie obecności i pracy na Kubie!

Z tej okazji prosimy o modlitwę w intencji salezjanek, które niestrudzenie niosą Chrystusa Kubańczykom. Pracują tam dwie misjonarki z Polski:

  1. Henryka Milczarek na Kubie pracuje od 27 lat,
  2. Anna Łukasińska na Kubie pracuje od 6 lat.

Bycie misjonarzem na Kubie niesie za sobą wiele wyzwań. Wszechobecne ubóstwo, brak perspektyw, bierność ludzi. W jednym z listów tak opisała to s. Anna:

“Kuba to taki dziwny i trudny kraj, w którym życie i moralność mają drugie dno, zamaskowane i bardzo rozmyte. Tutaj życie pod presją reżimu wyolbrzymia lęki egzystencjalne. Nieustanny strach przed drugim człowiekiem, nawet przed własnym cieniem, a szczególnie codzienny trud poszukiwania pożywienia, zagłusza potrzebę życia duchowego. Przerażająca, nawet nieuświadomiona, pustka okazuje się najtrudniejszym rodzajem ubóstwa.”