RÓŻNIĆ SIĘ PIĘKNIE W POLITYCE

 

Znajomy zapytał mnie kiedyś: powiedz, o czym najczęściej rozmawiamy i co równocześnie potrafi nas bardzo poróżnić i skłócić? I zdarza się to nawet w kochających się rodzinach, wśród przyjaciół.

Wydaje się, że to dotyczy wszelkich tematów związanych z polityką – odpowiedziałem niemal bez zastanowienia. Każdy zna się na polityce, każdy ma swoje poglądy i potrafi ich zaciekle bronić bez względu na konsekwencje.

No właśnie – kontynuował znajomy – powiedz, jak sobie z tym problemem poradzić?

Ks. Bosko żył w czasach tworzenia się państwa włoskiego, konfliktów władzy świeckiej z kościelną, rewolucji przemysłowej i tworzenia się klasy robotniczej, która była wykorzystywana.

Ks. Bosko zajmował się wychowywaniem młodych ludzi. Bronił ich przed zaangażowaniem się w sprawy polityczne, bo łatwo mogli być zmanipulowani i wykorzystani przez polityków. Trudno było w jego czasach być zarówno dobrym katolikiem, jak i dobrym obywatelem, patriotą.

Myślę, że każdego z nas ks. Bosko zachęcałby, aby nasze zaangażowanie społeczne i polityczne polegało najpierw na wypełnianiu naszych obowiązków wynikających z tego, że jesteśmy katolikami i Polakami. Następnie abyśmy okazywali szacunek każdej władzy i modlili się za nią. Z całą siłą ksiądz Bosko jednak zabiegał, aby mógł swobodnie kształcić, wychowywać i formować dzieci i młodzież do wiary. Wierzył głęboko, że w ten sposób najlepiej przysłużą się społeczeństwu, w którym żyją, będąc uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami.

 

 

ks. Andrzej Wujek, Magdalena Torbiczuk
czytał Patryk Roszkowski