W tym tygodniu w naszym Ośrodku Misyjnym odbywają się rekolekcje dla 10 młodych salezjanów przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu. Rekolekcje prowadzi ks. Jacek Zdzieborski.
Niech codzienne obcowanie ze Słowem Bożym przygotuje ich do misji głoszenia Ewangelii wszędzie tam, dokąd zostaną posłani.

.