s. Maria Tyll wyjechała na misje na Wschód w 2002 roku.
Pracowała na Białorusi, Ukrainie i w Rosji.
Przez lata zajmowała się katechezą, pomagała w katedrze w Odessie,
gdzie powołała do istnienia Stowarzyszenia Maryi Wspomożenia Wiernych
i zapoczątkowała to stowarzyszenie w obrzędzie grekokatolickim.
.
W udzielonym wywiadzie opowiada o codziennej misyjnej pracy,
marzeniach i owocach, a na końcu prosi o modlitwę.