Siostra Małgorzata Pietruszczak wyjechała na misje w 1997 roku.
Pracowała w Rosji, Gruzji i na Białorusi.
Niebawem rozpocznie posługę w Kijowie na Ukrainie,
gdzie siostry salezjanki otwierają szkołę podstawową.

S. Małgorzata z uśmiechem i ogromną życzliwością pomaga innym.
Chciałaby, aby każda osoba, którą spotka stała się radośniejsza. W czasie pandemii,
będąc w Tbilisi, robiła, co mogła, aby wspierać ubogich: „W tym czasie szczególnie otaczamy troską starszych.
Są osoby chore, które pukają do naszych drzwi,
a których nie znamy, ale nie zostawiamy ich. Pomagamy im przy zakupie lekarstw
i produktów spożywczych.”

W udzielonym wywiadzie opowiada o swojej pracy, misyjnych cudach i marzeniach,
a na koniec kieruje swoje słowo do Was.