Ksiądz Paweł Dziatkiewicz wyjechał na misje w 1982 roku.
Pracował w Zambii i Malawi. Aktualnie pełni posługę w Stanach Zjednoczonych.
W udzielonym wywiadzie misjonarz podkreśla, że bardzo ważna jest dla niego ewangelizacja i umożliwienie ubogim zdobycia wykształcenia. Każdego dnia stara się żyć w pełni charyzmatem salezjańskim.
Posłuchaj o pracy, marzeniach i owocach misyjnych!
Na końcu ks. Paweł skierował słowo do Was.

 

Kliknij na zdjęcie!