40889 zł
cel 40112 zł

122
wspierających

Wsparcie finansowe dla uczniów oraz pokrycie kosztów funkcjonowania szkoły

Pomóżmy w otwarciu szkoły katolickiej na Ukrainie. Siostry salezjanki chcą otworzyć pierwszą taką placówkę w Kijowie. Planują na początku uruchomić dwie klasy. Uczniowie mogliby rozpocząć naukę od września, ale misjonarki potrzebują pomocy. Pozostało mało czasu. W ramach Projektu 647 kupimy podręczniki i materiały dydaktyczne dla uczniów, a także pomożemy w opłaceniu rachunków. Dołącz do nas!

Szkoła w Kijowie będzie nazwana im. Jana Pawła II. We wrześniu lekcje będę się odbywać w pomieszczeniach, które udostępnił ks. Rolf-Philipp Schonenberg ze Szwajcarii i ks. bp Vitaliia Kryvitskii SDB. W tym czasie siostry budują nowy budynek, przeznaczony tylko na potrzeby szkoły. We wrześniu uruchomione zostaną klasy nauczania początkowego, a w przyszłości również klasy V-IX.

Siostry salezjanki zadbają o wychowanie i formację uczniów opartą na wartościach chrześcijańskich. Do szkoły będą mogły uczęszczać dzieci niezależnie od wyznania czy religii. Celem sióstr jest stworzenie nie tylko instytucji edukacyjnej, lecz także rodziny, w której każde dziecko jest kochane i szanowane, traktowane indywidualnie i zadba się o rozwój talentów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła będzie płatna, jednak siostry chcą zrobić wszystko, żeby czesne było niskie, ponieważ większości rodziców nie stać na opłacenie swoim dzieciom nauki. Szkoła ma być dostępna dla wszystkich, nie tylko dla zamożnych, więc siostry poszukują źródeł dofinansowania i pomocy. Niestety nie mogą liczyć na pomoc państwa, bo na Ukrainie szkoły prywatne nie otrzymują żadnego wsparcia. Za czesne opłacone będzie wynagrodzenie dla nauczycieli i częściowo koszy eksploatacji pomieszczeń. Brakuje środków na zakup podręczników, materiałów dydaktycznych, opłat za prąd, ogrzewanie, nabycie środków czystości i wynagrodzenia dla osoby utrzymującej porządek. Pomóżmy salezjankom w Kijowie w otwarciu szkoły we wrześniu. Wspieraj Projekt 647!

Za projekt odpowiada s. Anna Zainchkovska FMA