Ks. Krzysztof Rychcik już od 35 lat posługuje w Afryce.
Misjonarz pracował w Zambii, Kenii i Republice Południowej Afryki.
Od 2010 roku był dyrektorem wspólnoty i mistrzem nowicjatu w Lusace, stolicy Zambii.
W 2017 roku został przełożonym inspektorii zambijskiej. Odpowiada za wszystkie placówki
salezjańskie w czterech krajach: Zambii, Malawi, Zimbabwe i Namibii.

W udzielonym wywiadzie misjonarz opowiada o swojej pracy, misyjnych marzeniach
i planach, a na końcu kieruje swoje słowo do Was.