Ks. Czesław Lenczuk na misje wyjechał jeszcze jako diakon w 1993 roku.
Pracował w Zambii, Malawi i Zimbabwe. Obecnie posługuje w Rzymie.
W Afryce budował szkoły, zapewniał podstawową edukację dzieciom,
a młodych uczył zawodu.
W udzielonym wywiadzie opowiada o swojej pracy,
misyjnych marzeniach, a na końcu kieruje swoje słowo do Was.