Wielkopostny Dziennik Misjonarza
11.03.2024

 

Jednym z naszych projektów jest działalność w więzieniu we Freetown, które nazywa się Correction Center. Nasi pracownicy socjalni jeżdżą tam od poniedziałku do piątku z pomocą prawną. Sprawdzają, czy są tam nieletni, bo to nie jest dla nich odpowiednie miejsce. Jeśli są, pomagają im przedostać się do poprawczaka.

Udzielają też więźniom pomocy psychologicznej, częściowo także żywieniowej. Z grona wszystkich więźniów, wybranych jest 225 osób, które regularnie otrzymują pomoc w postaci wyżywienia, trzy razy w tygodniu.

Jest tam też pracownia komputerowa z małą biblioteką, więc na miejscu mogą też uczyć się obsługi komputerów. Oprócz tego, w każdy piątek organizujemy tam Mszę świętą i prowadzimy przygotowanie do przyjęcia sakramentów. Ostatnio biskup ochrzcił tych więźniów, którzy chcieli zostać katolikami.

Na prowadzenie takiej działalności mamy oficjalne porozumienie z rządem i ministerstwem, które zajmuje się sprawami więziennictwa. Oprócz tego jednego miejsca, odwiedzamy też kilka innych, mniejszych. Tam również jeździmy, by uczestniczyć w życiu więźniów. Jeśli zdarzy się, że któryś z więźniów wyjdzie na wolność i potrzebuje pomocy w poszukiwaniu mieszkania, czy wsparcia finansowego, to również salezjanie mu pomagają.

 

ks. Piotr Wojnarowski
Sierra Leone

 

Wejdź na stronę kampanii:

PODAJ IM DŁOŃ