W górskim mieście Achalciche w Gruzji, odbyły się półkolonie dla dzieci w wieku 7-14 lat. Tematem przewodnim kolonii było hasło: Dookoła świata z Bogiem.

Kolonie, które trwały tydzień, prowadzone były przez 9-ciu lokalnych animatorów we współpracy z 5-cioma naszymi wolontariuszami misyjnymi z Polski (Dominiką Kłeczek, Katarzyną Andziak, Arlettą Drużyńską, Iwoną Błędowską i Albertem Kosińskim). Codziennie rano prowadzone były pogadanki, podczas których dzieci poznawały kulturę Polski, a także Rwandy, Kenii, Zambii i Boliwii – krajów misyjnych, w których w ostatnich latach pracowali wolontariusze. Po południu poruszane były tematy związane ze współczesnymi problemami młodych ludzi tj. dotyczące relacji, poczucia własnej wartości czy uzależnień od Internetu.

Nie zabrakło również zabaw, gier i tańców jak na oratorium przystało. Towarzyszyły im również warsztaty artystyczno-manualne. Zajęcia trwały do godziny 18. W codziennych spotkaniach wzięło udział łącznie ok. 60 dzieci gruzińskich i ormiańskich – dzieci energicznych, ciekawych i radośnie przyjmujących proponowane aktywności.

Nad obozem czuwali misjonarze: br. Marek Przeczewski, kapucyn oraz ks. Michał Jach, salezjanin.