Odwiedził nas ks. Dariusz Sobczak

Pod koniec urlopu w Polsce przyjechał do nas ks. Dariusz Sobczak, misjonarz w Peru. Opowiedział o najnowszych wydarzeniach i pracy na misji.

Ks. Dariusz wyjechał na misje rok po święceniach kapłańskich. Już od 25 lat pracuje w Peru. Obecnie jest w Monte Salvado, miejscowości leżącej w Andach, usytuowanej na pograniczu pasma górskiego i dżungli. Misjonarz jeździ z posługą kapłańską i sakramentalną do wiosek. Troszczy się o rozwój wiary i życie duchowe mieszkańców. Z uśmiechem wychodzi do ludzi, dzieli z nimi codzienność i przywraca nadzieję.

Ks. Dariusz jest w drodze do Peru. Prosimy o modlitwę w jego intencji! Niech Wspomożycielka Wiernych wyprasza dla misjonarza błogosławieństwo i zdrowie, aby niestrudzenie niósł ludziom Ewangelię.

 

Zachęcamy do podjęcia DUCHOWEJ ADOPCJI MISJONARZA.