Ks. Michael Kazembe Mbandama pochodzi z Zambii. W 2010 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studiował filozofię i nauki pedagogiczne w Lubumbashi, a także odbył studia teologiczne w Instytucie “Saint Francois de Sales”, kończąc je doktoratem. Pracował w Lilongwe w Malawi, pełniąc funkcję dyrektora wspólnoty i dyrektora Młodzieżowego Instytutu Technicznego “Don Bosco”.

W lutym 2023 r. objął funkcję inspektora prowincji ZMB (Zambia, Malawi, Zimbabwe i Namibia).

Ostatni tydzień ks. Michael spędził w Polsce. Spotkał się ze współbraćmi, którzy odbywają swoją asystencję czy studia teologiczne w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Odwiedził również nasz Ośrodek.

Ks. Michael jako kleryk był objęty programem „Adopcja na Odległość”. Jest bardzo wdzięczny Darczyńcom za to wsparcie. Pochodzi z wielodzietnej rodziny (dwanaścioro dzieci), której nie stać było na dalszą edukację syna. Co ciekawe na placówce w Lilongwe sam koordynował program „Adopcja na Odległość”, dając szansę innym dzieciom na edukację.