Pod koniec swojego pobytu w Polsce przyjechał do nas ks. Krzysztof Rychcik, misjonarz w Zambii.

Ks. Krzysztof od 2016 roku pełni funkcję przełożonego inspektorii zambijskiej. Odpowiada za wszystkie dzieła i placówki salezjańskie w czterech krajach: Zambii, Malawi, Zimbabwe i Namibii. Odwiedza wspólnoty, poznaje realia, rozmawia ze współbraćmi i ludźmi, organizuje spotkania. W ostatnim czasie z powodu ograniczeń ks. Krzysztof nie mógł podróżować, więc starał się nawiązywać kontakty i być z innymi poprzez platformy online. W czasie wizyty opowiadał nam o sytuacji na placówkach i ostatnich wydarzeniach, a także o planach na przyszłość.

Misjonarzowi życzymy wielu sił, zdrowia i bezgranicznego zaufania Bogu. Niech każdy dzień pracy misyjnej przynosi wiele radości!