W czasie swojego urlopu odwiedził nas ks. Jerzy Gliński.

Misjonarz przyjechał z Rosji, gdzie pracuje w Rostowie nad Donem. Jest ekonomem, zastępcą dyrektora wspólnoty i wikarym w parafii. Na co dzień dba o formację i zdrowie współbraci, robi zakupy, prowadzi sprawy administracyjne, ale przede wszystkim organizuje katechezy dla dorosłych i spotkania dla młodych. Na katechezy uczęszczają ludzie w bardzo różnym wieku, od 18 do ponad 80 lat. Misjonarz stara się utrzymywać z nimi regularny kontakt i umawia na indywidualne nauki. Dba również o rozwój i wychowanie młodych, organizując spotkania i letnie obozy.

Ks. Jerzemu życzymy wytrwałości i sił w pracy misyjnej!