W dniach od 26 do 30 maja br. w Pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie odbyło się spotkanie Matki Generalnej Yvonne Reungoat i sióstr z Rady Generalnej z Radami Inspektorialnymi z Europy Wschodniej. Siostry reprezentowały kraje postkomunistyczne: Albanię, Węgry, Czechy, Słowację, Litwę, Białoruś, Ukrainę, Gruzję, Rosję i Polskę.

Tematem spotkania była refleksja nad konsolidacją charyzmatu i nadaniem nowej żywotności dziełom wychowawczym i apostolskim, a także wzmocnienie tożsamości salezjańskiej i poszukiwanie nowego światła dla dalszej drogi Zgromadzenia.

Każda z inspektorii zaprezentowała swoją historię, wielokulturowość i dynamikę rozwoju w trudnych czasach komunizmu. W zależności od miejsca Kościół i zgromadzenia zakonne były prześladowane z różną intensywnością. W niektórych krajach, szczególnie na Słowacji i w Czechach, siostry zakonne były zsyłane do specjalnych obozów pracy, przeznaczonych tylko dla nich. Mimo trudnych sytuacji pozostały wierne Bogu i swojemu powołaniu oraz zachowały charyzmat salezjański.

Po zakończeniu spotkania w Konstancinie siostry z Rady wizytatorii Wschodu i Gruzji z siedzibą w Moskwie spotkały się w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym. Misjonarki omówiły bieżące sprawy dotyczące krajów, w których pracują: Białorusi, Gruzji, Ukrainy i Rosji.

W Gruzji siostry prowadzą dwie placówki, w których funkcjonują centra wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym i oratoria. Na Ukrainie są obecne w trzech miejscach, prowadzą akademiki dla dziewcząt, oratoria i świetlice dla dzieci oraz katechezę w parafiach. Na Białorusi i w Rosji, gdzie siostry prowadzą po dwie placówki, oddają się całkowicie duszpasterstwu parafialnemu dzieci i młodzieży.